Genomineerde kandidaten

Gerard Bakker

Gerard Bakker - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Bestuursvoorzitter)

Gerard Bakker heeft de moed getoond om in de wind te gaan staan in turbulente tijden. Vanaf zijn eerste werkdag zag deze overheidsmanager het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geconfronteerd met een enorme groei van asielzoekers en met problemen met draagvlak voor asielopvang. Tegelijkertijd waren er ook veel partijen die de handen uit de mouwen staken. Hij toonde energie, verbindende kracht en durf in deze om te managen wat mogelijk was vanuit zijn positie als voorzitter met het doel van COA voorop. 

Elanor Boekholt O’Sullivan 

Elanor Boekholt O’Sullivan - Koninklijke Luchtmacht/Ministerie van Defensie (Commandant Vliegbasis Eindhoven)

Elanor Boekholt O’Sullivan straalt als commandant van de Vliegbasis Eindhoven enorme authenticiteit uit binnen een organisatie waar dit niet vanzelfsprekend onderdeel is van de cultuur. Deze overheidsmanager combineert bescheidenheid met gezaghebbendheid en maakt hierdoor persoonlijk het verschil in de organisatie.

François van Doesburg 

François van Doesburg - Gemeente Veenendaal (Afdelingsmanager Programma’s en Projecten/directeur Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost)

François van Doesburg beperkt zich als Afdelingsmanager Programma's en Projecten van de gemeente Veenendaal niet tot de gemeentelijke grenzen om resultaat te boeken. Een voorbeeld hiervan is zijn bijdrage aan totstandkoming van de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten voor het faciliteren van kennis- en ervaringsuitwisseling. Uit een 9.3 als score in medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt waardering voor zijn kwaliteiten.

Pieter Hilhorst

Pieter Hilhorst - Provincie Gelderland (Secretaris/Algemeen Directeur)

Pieter Hilhorst is als secretaris en algemeen directeur van de Provincie Gelderland een overheidsmanager met een moderne en serieuze managementstijl. Hiermee begeleidde onder andere een belangrijk verandertraject bij de provincie. In de Provincie Gelderland zet hij zich in met hart voor de zaak met bescheidenheid en in verbinding met binnen en buiten de provincie.

Hans Julsing

Hans Julsing - Gemeente Groningen (Directeur Inkomensdienstverlening)

Hans Julsing werkt als Directeur Inkomensdienstverlening consequent aan een beter Groningen. Deze overheidsmanager vervult dan ook een voorlopersrol op landelijk niveau binnen de sociale dienst. Vol passie werkt hij in samenwerking met andere partijen continue aan een betere dienstverlening richting de burger.

Kees Keuzenkamp

Kees Keuzenkamp - Ministerie van Veiligheid en Justitie (Plaatsvervangend directeur Regie Vreemdelingenketen/hoofd Ketenvoorzieningen)

Kees Keuzenkamp is als overheidsmanager erg bekwaam in het vormen van een ‘coalition of the willing’. In samenspraak en samenwerking met ketenpartners geeft hij invulling aan zijn werkopdracht vanuit het departement van Veiligheid en Justitie. Complexe opdrachten weet hij binnen de Vreemdelingenketen als zijn werkveld, op een bescheiden manier tot een positief einde te brengen.

Alex van der Plas

Alex van der Plas - Politie Eenheid Rotterdam (Algemeen Commandant)

Alex van der Plas, Algemeen Commandant High Impact Crimes/Ondermijning bij de Politie Eenheid Rotterdam is als overheidsmanager te omschrijven als sterk en vernieuwend. Deze overheidsmanager zoekt in projecten de samenwerking met partijen als de gemeente en de Belastingdienst. Hij durft tegen de stroom in te gaan. Bijvoorbeeld in het project PRO24/7. Een social mediaproject dat wekelijks het politiewerk in beeld brengt. PRO 24/7 zit op het spanningsveld ‘Wat geef je weg als politie, en wat houd je voor jezelf?’.

Irma Woestenberg 

Irma Woestenberg - Gemeente ‘s-Hertogenbosch (Gemeentesecretaris)

Irma Woestenberg heeft als gemeentesecretaris van gemeente ‘s-Hertogenbosch laten zien op een stevige manier zelf verantwoordelijkheid te nemen en resultaat te boeken. Daarnaast is ze ook actief op regionaal en landelijk niveau, bijvoorbeeld als voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren (VNG). Ze weet goede resultaten te boeken en is een echte ‘self-made woman’.