Methodologie

Methodologie: Hoe werkt het?

 • De voorselectie en jurering van Beste Overheidsmanager van het Jaar vindt plaats aan de hand van een viertal criteria in combinatie met het thema van 2017 ‘Wie durft in de wind te staan?!’.
 • De aanmelding van kandidaten geschiedt via het aanmeldformulier op de website. Nomineren is mogelijk tot uiterlijk 1 juli van het lopende verkiezingsjaar.
 • Het juryproces wordt gecoördineerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). Na aanmelding van de kandidaat zal de VOM met u en de genomineerde contact opnemen om het proces toe te lichten.
 • Voor officiële deelname aan de verkiezing vragen wij aan diegene die een overheidsmanager nomineert om een betoog (1A4) en een vragenlijst in te vullen. De inzendingsvereisten (vragenlijst, betoog) van de kandidaat dienen uiterlijk 1 juli 2017 te worden gemaild naar omvhj@vom-online.nl.
 • Het VOM secretariaat neemt persoonlijk contact op met de kandidaat en de indiener om de inzending te bevestigen. Indien de kandidaat graag deelneemt aan de verkiezing ontvangen wij graag zijn/haar CV.
 • Begin juli komt de jury bijeen om de inzendingen te beoordelen. De finalisten van de verkiezing worden geselecteerd.
 • Alvorens de finalisten bekend worden gemaakt, worden ze op de hoogte gesteld van hun finaleplaats door het VOM secretariaat .
 • De finalisten worden gebeld door het VOM secretariaat om een drietal afspraken in te plannen: voor het jurybezoek (september), het maken van de (video)portretten en het gesprek met de voltallige jury (november).
 • In september worden de finalisten op hun werkplek door een team van minimaal twee juryleden bezocht voor een nadere kennismaking. Ook spreekt de jury met de direct leidinggevende en met een vertegenwoordiging van medewerkers.
 • In november vinden individuele gesprekken plaats tussen de voltallig juryleden en de finalist. Direct aansluitend aan deze gesprekken vindt de besluitvorming rondom de genomineerden en de winnaar plaats.
 • Tijdens de uitreiking van de Overheidsawards worden de finalisten uitgelicht en wordt de winnaar bekendgemaakt in de Ridderzaal.

 

Inzendingsvereisten

 • Vragenlijst (download hier)
 • Betoog ‘Waarom is de kandidaat de overheidsmanager?’ (1 A4)
 • CV

Het is van belang om aan alle drie de inzendingsvereisten te voldoen. Indien dit niet het geval is zal deze nominatie niet worden meegenomen in het selectieproces.

Toelichting: het betoog moet een overtuigend verhaal zijn van maximaal 1 A4 waaruit blijkt dat de genomineerde een voorbeeld is voor anderen. Het is een vereiste om in dit betoog de criteria en het thema ‘Wie durft in de wind de staan?!’ te verwerken.

 • Hint: gebruik bij de beantwoording van de vragenlijst en het betoog waar mogelijk ook kwantitatieve indicatoren.
 • Hint: gebruik testimonials om het betoog te objectiveren.

 

Wie mogen er meedoen?

Alle managers werkzaam bij publieke organisaties met een publieke functie gefinancierd door publiek geld waar de complexiteit van de opgave ervoor heeft gezorgd dat de manager zijn of haar excellente kwaliteiten heeft kunnen tonen.

Beoordeling

 • Nominatie;
 • Inzending;
 • Jurybezoek;
 • Interview.