Overheidsmanager van het jaar award

Winnaars in gesprek met minister-president Rutte. Vlnr. Maarten Hajer, Erik Gerritsen en Dagmar Winkelhorst

 

Gezocht: Overheidsmanagers met Lef!

Het verkiezingsjaar 2015 is gestart.

En staat in het teken van Publiek Leiderschap met Lef.  
De jury onder leiding van Ank Bijleveld is op zoek naar overheidsmanagers, die met lef leiderschap tonen, die buiten de lijnen durven kleuren en die ruimte geven aan bevlogen medewerkers om zich optimaal te kunnen inzetten.

Met dit aanmeldingsformulier kunt u managers/leiders aanmelden, werkzaam op topniveau binnen het publieke domein (overheidsbreed - ook zorg, onderwijs, ZBO's, RWT's, etc.), met uitzonderlijke managementkwaliteiten en met een stevige verantwoordelijkheid, die voor de prestigieuze titel Overheidsmanager van het Jaar in aanmerking komen.

Zie  selectiecriteria en - procedure. Kandidaten kunnen tot 1 juni a.s. worden aangemeld.

De bijbehorende award wordt op maandag 23 november a.s. uitgereikt in De Ridderzaal te Den Haag, tijdens de Overheidsawards.

 


De overheid staat voor grote uitdagingen. Betrokken en competente medewerkers moeten deze uitdagingen aangaan, maar meer dan ooit zijn het krachtig overheidsmanagement en publiek leiderschap die het verschil maken. Naast noodzakelijke talenten, maatschappelijke betrokkenheid en passie, moet de overheidsmanager signalen uit de samenleving kunnen vertalen naar de politiek en de dienstverlening organiseren richting de burger. De stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar brengt deze bijzondere topambtenaren die het verschil maken onder de aandacht en draagt daarmee in positieve zin bij aan het beeld van de functie van overheidsmanager.