Overheidsmanager van het jaar award

Winnaars in gesprek met minister-president Rutte. Vlnr. Maarten Hajer, Erik Gerritsen en Dagmar Winkelhorst

Publiek Leiderschap met Lef!

De jury onder leiding van Ank Bijleveld is gestart met de selectie van  overheidsmanagers, die met lef leiderschap tonen, die buiten de lijnen durven kleuren en die ruimte geven aan bevlogen medewerkers om zich optimaal te kunnen inzetten. 

Het gaat om managers/leiders, werkzaam op topniveau binnen het publieke domein (overheidsbreed - ook zorg, onderwijs, ZBO's, RWT's, etc.), met uitzonderlijke managementkwaliteiten en met een stevige verantwoordelijkheid, die voor de prestigieuze titel Overheidsmanager van het Jaar 2015 in aanmerking komen.

Zie  selectiecriteria en - procedure. Kandidaten konden tot 1 juni a.s. worden aangemeld. 

De bijbehorende award wordt op maandag 23 november a.s. uitgereikt in De Ridderzaal te Den Haag. Dan wordt ook de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar bekendgemaakt. 

_________________________________________________

Klik hier voor het verslag van de Leiderschapsconferentie op 9 juni 2015.

 


De overheid staat voor grote uitdagingen. Betrokken en competente medewerkers moeten deze uitdagingen aangaan, maar meer dan ooit zijn het krachtig overheidsmanagement en publiek leiderschap die het verschil maken. Naast noodzakelijke talenten, maatschappelijke betrokkenheid en passie, moet de overheidsmanager signalen uit de samenleving kunnen vertalen naar de politiek en de dienstverlening organiseren richting de burger. De stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar brengt deze bijzondere topambtenaren die het verschil maken onder de aandacht en draagt daarmee in positieve zin bij aan het beeld van de functie van overheidsmanager.