Aanmelden

Overheidsmanager van het jaar award

 

Genomineerde kandidaten

Overheidsmanager van het Jaar 2014

De jury onder leiding van Ank Bijleveld heeft na een intensieve selectie van topambtenaren, drie overheidsmanagers genomineerd voor de titel Overheidsmanager van het Jaar 2014:

* Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

* Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving

* Fred Voncken, programmadirecteur, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie persbericht d.d. 14 oktober 2014

 

Verkiezingsavond 27 januari 2015

De Overheidsmanager van het Jaar 2014 wordt bekendgemaakt tijdens de Verkiezingsavond op dinsdag 27 januari 2015 in De Ridderzaal te Den Haag, waar ook andere bijzondere prestaties in de publieke sector worden bekendgemaakt.

De Verkiezingsavond stond gepland op 10 november 2014, maar is verplaatst - in verband met de Nationale Herdenkingsdienst MH17 op diezelfde dag.

 


De kwaliteit van de overheid wordt bepaald door de deskundigheid en competenties van de medewerkers. Leiderschap speelt hierbij een cruciale rol. Naast noodzakelijke talenten, maatschappelijke betrokkenheid en passie moet de overheidsmanager signalen uit de samenleving kunnen vertalen naar de politiek en de dienstverlening organiseren richting de burger. De stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar brengt deze bijzondere topambtenaren onder de aandacht en draagt daarmee in positieve zin bij aan het imago van de overheidsmanager.