Overheidsmanager van het jaar award

Maarten Hajer Overheidsmanager van het Jaar

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, de award voor de Overheidsmanager van het Jaar 2014 overhandigd. Volgens juryvoorzitter Ank Bijleveld is hij een uitstekende personificatie van het thema van dit jaar: verbinding. Hij weet de verbinding tussen wetenschap en beleid goed te leggen. 


De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2014 vond plaats op 27 januari 2015 in De Ridderzaal te Den Haag tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Overheidsawards. Prijzen gericht op bijzondere prestaties in de publieke sector. 

De andere genomineerden voor de titel Overheidsmanager van het Jaar 2014 waren Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), ministerie van Veiligheid en Justitie en Fred Voncken, programmadirecteur, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie juryrapport en persbericht d.d. 27 januari 2015

De Overheidslezing 2014 werd gehouden door Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau.

Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2014

De award voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar ging naar Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De andere genomineerden waren gemeente Zaandstad, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. Zie www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl

Ook werd tijdens de avond, die werd bijgewoond door plm. 400 vertegenwoordigers uit het publieke domein, het bedrijfsleven, familie en vrienden van alle genomineerden, kennis gemaakt met de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015, Dagmar Winkelhorst. Een optreden van Classic door jonge muzikanten van de stichting Twisted zorgde voor een wervelend intermezzo.

 


De overheid staat voor grote uitdagingen. Betrokken en competente medewerkers moeten deze uitdagingen aangaan, maar meer dan ooit zijn het krachtig overheidsmanagement en publiek leiderschap die het verschil maken. Naast noodzakelijke talenten, maatschappelijke betrokkenheid en passie, moet de overheidsmanager signalen uit de samenleving kunnen vertalen naar de politiek en de dienstverlening organiseren richting de burger. De stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar brengt deze bijzondere topambtenaren die het verschil maken onder de aandacht en draagt daarmee in positieve zin bij aan het beeld van de functie van overheidsmanager.