Aanmelden

Overheidsmanager van het jaar award

Uitreiking Overheidsawards 2014

In de avond van 27 januari 2015 worden in De Ridderzaal te Den Haag de jaarlijkse Overheidsawards 2014 uitgereikt. Prijzen gericht op bijzondere prestaties in de publieke sector. 

Programma met onder meer de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015, de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar en de Overheidsmanager van het Jaar.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk reikt de awards uit.

De heer Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau houdt de Overheidslezing.

Juryvoorzitter Ank Bijleveld-Schouten maakt de Overheidsmanager van het Jaar 2014 bekend.

Genodigden kunnen zich tot 12 januari 2015 aanmelden via de button, links boven op de website.

__________________________________________________________________

Genomineerd voor de titel Overheidsmanager van het Jaar 2014 zijn: 

* Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), ministerie van Veiligheid en Justitie

* Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving

* Fred Voncken, programmadirecteur, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie persbericht d.d. 14 oktober 2014

 

De Verkiezingsavond stond gepland op 10 november 2014, maar is verplaatst - in verband met de Nationale Herdenkingsdienst MH17 op diezelfde dag.

 


De overheid staat voor grote uitdagingen. Betrokken en competente medewerkers moeten deze uitdagingen aangaan, maar meer dan ooit zijn het krachtig overheidsmanagement en publiek leiderschap die het verschil maken. Naast noodzakelijke talenten, maatschappelijke betrokkenheid en passie, moet de overheidsmanager signalen uit de samenleving kunnen vertalen naar de politiek en de dienstverlening organiseren richting de burger. De stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar brengt deze bijzondere topambtenaren die het verschil maken onder de aandacht en draagt daarmee in positieve zin bij aan het beeld van de functie van overheidsmanager.